Αυθεντικά προϊόντα κατευθείαν από τον κατασκευαστή!
Γρήγορη και ασφαλής αποστολή με ACS

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Περιεχόμενα

A. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1 Πεδίο εφαρμογής 
2 Σύναψη σύμβασης αγοράς (παραγγελία) 
3 Εξοδα μεταφορικών επιστροφής κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης 
4 Τιμές και όροι πληρωμών 
5 Οροι αποστολής και μεταφοράς 
6 Εγγύηση 
7 Εφαρμοστέο Δίκαιο

B. Στοιχεία Πελάτη

1 Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πωλητή 
2 Πληροφορίες σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
3 Πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (παραγγελίας) 
4 Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή και την παράδοση 
5 Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά βήματα που οδηγούν στην σύναψη της σύμβασης αγοράς 
6 Πληροφορίες για την αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης 
7 Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά μέσα για την αναγνώριση και αντιμετώπιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή στοιχείων 
8 Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες γλώσσες κατά την σύναψη της σύμβασης

A. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1 Πεδίο εφαρμογής

1.1 Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις της «Börner Διανομή International GmbH" (στο εξής "Πωλητής") διέπουν όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός καταναλωτή ή επιχειρηματία (εφεξής «ο Πελάτης»), και τον πωλητή και που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τον πωλητή στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Αυτό αποκλείει την προσθήκη ειδικών ορών από τον πελάτη, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί απο κοινού. 
1.2 Καταναλωτής κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται σε μια συναλλαγή για έναν σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε σε εμπορική ούτε σε ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας κατά την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία συνάπτει δικαιοπραξία κατά την άσκηση της ανεξάρτητης επαγγελματικής ή εμπορικής τους δραστηριότητας.

2 Σύναψη σύμβασης αγοράς (παραγγελία

2.1 Οι παραστάσεις του προϊόντος που περιέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά απο μέρος του πωλητή, αλλά υπηρετούν σε δεσμευτική προσφορά από μεριάς τον πελάτη. 
2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του μέσω της φόρμας παραγγελίας που περιλαμβάνεται στο on-line κατάστημα του πωλητή. Κατά την διάρκεια αυτής ο πελάτης εισαγάγει τα προσωπικά του στοιχεία και πατώντας στο πεδίο ολοκλήρωσης της παραγγελίας τοποθετεί νομικά δεσμευτική προσφοράς για την αγορά των προϊόντων στο καλάθι αγορών. 
2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός δύο ημερών, 
- Διαβιβάζοντας στον πελάτη μια έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας ή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αναλόγως του τρόπου τοποθέτησης της παραγγελίας από τον πελάτη, ή 
- Αποστέλλοντας τα παραγγελθέντα προϊόντα στον πελάτη, όπου η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή 
- Κατόπιν της τοποθέτησης της παραγγελίας με ειδοποίηση του πελάτη να προβεί σε πληρωμή. Εάν συντρέχουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση θα συναφθεί μόλις συμβεί η πρώτη από τις παραπάνω εναλλακτικές. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται απόρριψη της προσφοράς, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μήν δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση πρόθεσης αγοράς. 
2.4 Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς αγοράς αρχίζει την ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς από τον πελάτη να τρέξει και λήγει στο τέλος της μεθεπόμενης ημέρας μετά την αποστολή της προσφοράς. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή εθνική εορτή στην τοποθεσία του πωλητή, τότε θεωρείται τελευταία η επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
2.5 Η διαδικασία παραγγελίας και επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αυτοματοποιημένη επεξεργασία των παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε να μπορεί μέσω αυτής να λάβει e-mail που αποστέλλονται απο τον πωλητή. Ειδικότερα, ο Πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίσει οτι τυχόν φίλτρα spam που χρησιμοποιεί επιτρέπουν την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον πωλητή ή απο τρίτους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της παραγγελίας.

3 Εξοδα επιστροφής και μείωση αξίας κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως

Εφ'όσον ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε κατά την χρήση του δικαιώματος αυτού επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής του εμπορεύματος, εφόσον η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 ευρώ ή σε περίπτωση υψηλότερης αξίας, ο πελάτης δέν έχει εξοφλήσει ολικώς ή μερικώς την αξία κατά την χρονική στιγμή της υπαναχώρησης, εκτός και αν τα παραληφθέντα εμπορεύματα δεν συμφωνούν με τα παραγγελθέντα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο πωλητής επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής. 
Ο πελάτης οφείλει να πληρώσει αποζημίωση για την επιδείνωση της κατάστασης εμπορευμάτων κατά του δικαιώματος υπαναχώρησης. Αυτό ισχύει και για φυσιολογική φθορά που προκαλείται από την ορθή χρήση του εμπορεύματος. Αυτό δεν ισχύει εάν η επιδείνωση οφείλεται αποκλειστικά στη συνήθη και ορθή εξέταση του εμπορεύματος.

4 Τιμές και όροι πληρωμών 
4.1 Οι τιμές που αναφέρονται από τον πωλητή είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Τυχόν επιπλέον κόστος μεταφορικών εμφανίζονται χωριστά στην περιγραφή του προϊόντος και είναι πληρωτέα από τον πελάτη. 
4.2 Στον πελάτη προσφέρονται διάφορες διαθέσιμες επιλογές πληρωμής που εμφανίζονται στο online κατάστημα του πωλητή. 
4.3 Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται προπληρωμή, η εξόφληση γίνεται δηλαδή αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Λόγω αυτής της υποχρέωσης προπληρωμής του πελάτη, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παράδοσει / αποστείλει τα εμπορεύματα μόνο μετά την εξόφληση.

5 'Οροι μεταφοράς και αποστολής 
5.1 Η αποστολή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με τον τρόπο και προς την διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθοριστική θεωρείται η διεύθυνση παράδοσης που δηλώθηκε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον πελάτη. Κατά παρέκκλιση, σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal θεωρείται ως διεύθυνση παράδοσης εκείνη που έχει καταχωρηθεί στην PayPal κατά την στιγμή της πληρωμής. 
5.2 Σε περίπτωση που η μεταφορική εταιρεία επιστρέψει τα προϊόντα στον πωλητή λόγω αδυναμίας παράδοσης στον πελάτη, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την αποτυχημένη παράδοση. Αυτό δεν ισχύει αν ο πελάτης εξασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης αρνούμενος την αποδοχή, εκτός και αν ο πωλητής είχε ανακοινώσει την παράδοση σε εύλογο νωρίτερο χρονικό διάστημα. 
5.3 Γενικά, ο κίνδυνος της απώλειας και της επιδείνωσης της κατάστασης των προϊόντων μεταβιβάζεται στον πελάτη κατά την παράδοση στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Εφ'όσον το εμπόρευμα αποστέλλεται κατά επιθυμία του πελάτη, ο κίνδυνος της απώλειας και της επιδείνωσης της κατάστασης των προϊόντων μεταβιβάζεται κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στην έδρα του πωλητή στο επιλεχθέν πρόσωπο μεταφοράς. 
5.4 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπής παραλαβής από τον ίδιο ή σε περίπτωση λοιπής μή-διαθεσιμότητας ή μερικής διαθεσιμότητας, να υπαναχωρήσει της σύμβασης πώλησης. Αυτό το συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ανεξάρτητα απο υπαιτιότητα του πωλητή, ακόμα δηλαδή και αν η μή-διαθεσιμότητα εμπίπτει στην ευθύνη του πωλητή. Ο πωλητής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μόνο μερικής διαθεσιμότητα των προϊόντων, ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα και του επιστρέφεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση η διαφορά. Περαιτέρω αξιώσεις από τον πελάτη δεν υφίσταται εν προκειμένω. 
5.5 Για τη παραλαβή από τις εγκαταστάσεις, η εταιρεία θα ενημερώσει τον πελάτη πρώτα μέσω e-mail οτι τα προϊόντα που παράγγειλε είναι διαθέσιμα προς συλλογή. Μετά τη λήψη αυτού του e-mail ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα αγαθά κατόπιν συνεννόησης με τον πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.

6 Εγγύηση 
Ισχύει η νόμιμη εγγύηση.

7 Εφαρμοστέο Δίκαιο 
7.1 Για όλες τις νόμιμες συναλλαγές εφαρμόζεται μόνο το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ειδικότερα αποκλείονται οι νόμοι περί διεθνής πώλησης κινητών αγαθών. 
7.2 Η αποκλειστική δικαστική δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα της επιχείρηση του πωλητή. Αυτό ισχύει τόσο αν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, είτε ως καταναλωτή με με κατοικία στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όσο και αν ο πελάτης διατηρεί την κατοικία του εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οπότε καλύπτονται όλες οι νόμιμες περιπτώσεις. Ο πωλητής διατηρεί όμως το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με τις δικαστικές αρχές στον τόπο κατοικίας του πελάτη. 
7.3 Η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική. Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι καθοριστικό. Αυτό ισχύει επίσης για τις μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες.

8 Υπαναχώρηση 
Εφόσον ο πελάτης είναι ιδιώτης καταναλωτής όπως ορίζεται στα σημεία 1.2 και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των §§ 312b ff. BGB που διέπουν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, έχει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

B. Πληροφορίες για τον Πελάτη

1 Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πωλητή

Sales way 
Ηρώων Πολυτεχνείου 18 
12462 Δάσος Χαϊδαρίου 
Αθήνα

Tel.: +30 210 5320560
E-Mail: bornerhellas@hotmail.com

2 Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών προκύπτουν από την αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος που παρέχεται από τον πωλητή.

3 Πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης 
Η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 2 των γενικών όρων και προϋποθέσεων (βλέπε παραπάνω).

4 Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή και την παράδοση 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η παράδοση σύμφωνα με την παράγραφο 5 των 
γενικών όρων και προϋποθέσεων (βλέπε παραπάνω).

5 Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά βήματα που οδηγούν στην σύναψη της σύμβασης 
Για την τοποθέτηση μιας προσφοράς αγοράς, ο πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει τα κάτωθι βήματα στην φόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας του πωλητή: 
5.0.1 Τοποθέτηση των επιλεγμένων προϊόντων στο εικονικό καλάθι αγορών 
5.0.2 Σύνδεση στο ηλεκτρονικό κατάστημα πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή - αν πρόκειται για νέο πελάτη – πληκτρολογώντας τις λεπτομέρειες της παραγγελίας, με τη μορφή που προβλέπεται για το σκοπό αυτό 
5.0.3 Εισαγωγή διεύθυνσης τιμολόγησης και αποστολής 
5.0.4 Επιλογή του επιθυμητού τρόπου αποστολής 
5.0.5 Επιλογή του επιθυμητού τρόπου πληρωμής, που σε κάθε περίπτωση είναι προπληρωμή 
5.0.6 Έλεγχος της συνοπτικής παρουσίασης των δεδομένων της παραγγελίας 
5.0.7 Αποστολή της παραγγελίας 
5.1 Η αποδοχή της παραγγελίας από τον πωλητή πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 2.3 των όρων και προϋποθέσεων χρήσης (βλέπε παραπάνω).

6 Πληροφορίες για την αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης 
Το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή και αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και πληροφοριακό υλικό σε μορφή κειμένου (π.χ. ως επιστολή, με φαξ ή μέσω e-mail). Επιπλέον, το κείμενο της σύμβασης αρχειοθετείται στην ιστοσελίδα του πωλητή και μπορεί να προσπελαστεί από τον πελάτη χωρίς χρέωση μέσω του προστατευμένου με κωδικό λογαριασμό του, εφ'όσον ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό πριν την υποβολή της παραγγελίας του.

7 Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά για την αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων εισαγωγής 
Πριν από την οριστική υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού. Επιπλέον, πρίν την τελική αποστολή της παραγγελίας, όλες οι πληροφορίες θα εμφανιστούν ξανά σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και μπορούν να διορθωθούν χρησιμοποιώντας τις τυπικές λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού.

8 Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες γλώσσες για την σύναψη της σύμβασης

Είδατε τελευταία