Αυθεντικά προϊόντα κατευθείαν από τον κατασκευαστή!
Γρήγορη και ασφαλής αποστολή με ACS

δικαίωμα ανάκλησης

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα υπαναχωρήσεως σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, όπου καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται σε μια συναλλαγή για έναν σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί σε εμπορική ή ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα:

Πληροφορίες υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Μπορείτε, αν είστε καταναλωτής, να ανακαλέσετε την σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία γραπτώς ή (π.χ. επιστολή, φαξ, e-mail.) - ή, αν έχετε παραλάβει τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας - με επιστροφή των εμπορευμάτων. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή της κοινοποίησης αυτής σε έγγραφη μορφή, αλλά όχι πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη (σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραδόσεων παρόμοιων αγαθών όχι πριν από την παραλαβή της πρώτης τμηματικής παράδοσης) και όχι πριν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληροφόρησης μας που απορρέουν από το άρθρο 246 § 2 σε συνδυασμό με την § 1 1 και 2 EGBGB καθώς και των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την § 312e παράγραφος 1 εδάφιο 1 BGB σε συνδυασμό με το άρθρο 246 § 3 EGBGB. Για να διασφαλιστεί η προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί η έγκυρη αποστολή της υπαναχώρησης ή του εμπορεύματος.

Börner Distribution International GmbH 
Industriegebiet Börner 1 
54526 Niederkail 
Germany 
Phone.: 06575-95120 
Fax: 06575-951233 
E-Mail: service@boerner.de

Επιστροφές προϊόντων στην ακόλουθη διεύθυνση:

Börner Distribution International GmbH 
Industriegebiet Börner 1 
54526 Niederkail 
Germany

Συνέπειες υπαναχώρησης 
Σε περίπτωση επιτυχούς υπαναχωρήσεως τα ληφθέντα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και τυχόν οφέλη που δημιουργήθηκαν από την χρήση αυτών (π.χ. τόκοι) επιστρέφονται. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επιστρέψετε τα αγαθά ή υπηρεσίες καθώς και τα οφέλη χρήσης ή μπορείτε να τα επιστρέψετε μόνο τμηματικά, είστε υποχρεωμένος να καταβάλετε ανάλογη αποζημίωση για την μείωση αξίας και την χρήση του. Για την επιδείνωση της κατάστασης του αγαθού καθώς και οφέλη που δημιουργήθηκαν από την χρήση του καλείστε να καταβάλετε αποζημίωση μόνο, εφόσον η χρήση ή η επιδείνωση της κατάστασης οφείλονται σε χρήση του αγαθού πέραν της δοκιμής της χρήσης και λειτουργίας του. Ο όρος “Δοκιμή της χρήσης και λειτουργίας” αναφέρεται στον συνήθη έλεγχο και τη δοκιμή ενός προϊόντος, στα πλαίσια που θα γινόταν σε ενα κοινό κατάστημα πώλησης. Τα σωστά συσκευασμένα δέματα επιστρέφονται με δική μας ευθύνη. Το κόστος μεταφορικών της επιστροφής επιβαρύνει εσάς, εφόσον το προϊόν είναι αυτό που παραγγέλθηκε και η αξία του δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 Ευρώ ή αν για ενα προϊόν υψηλότερης αξίας κατά την χρονική στιγμή της υπαναχωρήσεως δέν έχετε εξοφλήσει την αξία του ή δεν έχετε καταβάλλει συμφωνηθείσα τμηματική πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή είναι δωρεάν για εσάς. Αγαθά που δεν δύναται να συσκευαστούν συλλέγονται από την διεύθυνσή σας. Υποχρεώσεις για την επιστροφή πληρωμών πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός 30 ημερών. Η περίοδος αυτή ξεκινάει για εσάς με την αποστολή της ανάκλησης ή των προϊόντων προς εμάς, για εμάς με την παραλαβή τους.

- Τέλος όρων υπαναχωρήσεως -

Γενικές πληροφορίες

1. Σας παρακαλούμε να αποφύγετε ζημιές και μόλυνση του προϊόντος. Στείλτε μας το προϊόν άν είναι δυνατόν στην αρχική του συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ και εξαρτήματα και με όλα τα είδη συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε για παράδειγμα μια προστατευτική εξωτερική συσκευασία. Εάν δεν έχετε την αρχική συσκευασία, παρακαλούμε μα φροντίσετε για κατάλληλη συσκευασία με επαρκή προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.

2. Παρακαλούμε μήν στέλνετε τα προϊόντα με χρέωση του παραλήπτη. Σας επιστρέφουμε το κόστος αποστολής ακόμα και εκ των προτέρων εφόσον μας το ζητήσετε, εκτός εάν υποχρεούστε να τα επωμιστείτε εσείς.

3. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι ανωτέρω παράγραφοι 1-2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την

Είδατε τελευταία